Hatályos: 2018. május 25. napjától

 

Adatvédelmi Szabályzat


A jelen Adatvédelmi Szabályzat az e-Telehealth Solutions Hungary Zrt. (a továbbiakban: ETS Hungary) Adatvédelmi Szabályzata.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat, hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, és miként módosíthatja azokat, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban, és hogy hol találhat további információkat.

 

1 Az Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása


Jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, amely adatokat az ETS Hungary arra tekintettel kezel, hogy: (i) Ön TelenetDoctor ™ Program tagja, (ii) Ön a TelenetDoctor ™ weboldal látogatója www.telenetdoctor.com Weboldal), és/vagy (iii) Ön a TelenetDoctor™ alkalmazás felhasználója (a továbbiakban: Alkalmazás).


A weboldalon más weboldalra mutató különböző hivatkozások is találhatók. Bár ezeket a weboldalakat körültekintéssel választjuk ki, az ETS Hungary Zrt. nem felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért ezeken a weboldalakon. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ezért nem vonatkozik ezen weboldalak használatára.


2 Az Adatkezelő meghatározása


Az Ön személyes adatainak adatkezelője az e-Telehealth Solutions Hungary Zrt.. (székhelye:1141 Budapest, Szugló utca 82., cégjegyzékszáma: 01-10-049270).


3 Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok. Információgyűjtés

Az ETS Hungary információkat gyűjt Önről, beleértve a személyes adatokat is, arra tekintettel, hogy Ön az ETS Hungary Zrt. ügyfele, a TelenetDoctor ™ program tagja, a TelenetDoctor Alkalmazás felhasználója és/vagy a Weboldal látogatója. Ez az információ lehet:

·         Olyan információ, amelyet Ön ad meg nekünk - amikor jelentkezik a TelenetDoctor ™ programba, kérni fogjuk kötelezően a nemét, a nevét, édesanyja leánykori nevét, születési dátumát, lakcímét és orvosi pecsétszámát, valamint az e-mail címét. Továbbá olyan személyes adatokat kérhetünk Öntől, amelyek szükségesek lehetnek a TelenetDoctor™ programban nyújtott szolgáltatások nyújtásához és/vagy az Ön azonosításhoz és/vagy az Önnel történő kapcsolattartáshoz, ideértve különösen az Ön telefonszámát, kapcsolatfelvételi preferenciáit, kommunikációs preferenciáit, biztonsági kérdések megválaszolásához szükséges információkat és a jelszavát.

 

 

 

 

 

 

4 Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezelünk:

·         az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy

·         ahol ez szükséges egy Önnel kapcsolatos adattovábbítás teljesítéséhez; vagy

·         olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

 

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.  Ez nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Ha úgy dönt, hogy - a kötelező adatokon túlmenően - a TelenetDoctor™ Alkalmazás használatához vagy a TelenetDoctor ™ programban való részvételéhez nem adja meg valamely kért további adatát, annak az egyetlen következménye az, hogy nem fogja tudni az  Alkalmazás és/vagy a program minden funkcióját használni.

 

5 Az adatkezelés céljai


A személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

·         az Önnel való kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében;

·         az Ön ügyfélfiókjának vezetése, adminisztrációja, beleértve a ügyfélfiók hitelesítését is (vagyis annak biztosítását, hogy csak Ön vagy valaki, akit Ön felhatalmazott férhet hozzá a fiókjához és az információihoz);

·         ügyfélszolgálat és fejlesztés;

·         piaci felmérések és marketingstratégiák elvégzése és elemzése;

·         a csalás felderítése vagy megelőzése;

·         Az Ön egészségi állapotának megfigyelése érdekében

(vagy olyan másodlagos célból, amely szorosan kapcsolódik az elsődleges célhoz, például adatok tárolása vagy törlése).

 

Kommunikáció és marketing

 

Az Ön előzetes hozzájárulása nélkül csak akkor küldhetünk Önnek szolgáltatásfrissítéseket és értesítéseket, ha Ön a TelenetDoctor™ Alkalmazásnak vagy egyéb szolgáltatásoknak már meglévő felhasználója, és az ilyen frissítések és/vagy értesítések szükségesek a TelenetDoctor ™  Alkalmazás vagy egyéb szolgáltatások megfelelő működéséhez.

A Kapcsolattartás Módját, illetve az Adatkezelési Profiljának Beállítását bármikor módosíthatja a www.telenetdoctor.com Weboldalon, illetve bármikor élhet a leiratkozás lehetőségével.


A leiratkozási kérését az alábbi módokon juttathatja el részünkre:


info@telenetdoctor.com címre küldött e-mail üzenetben;

- a www.telenetdoctor.com  Weboldalon keresztül;

- a (+36 30) 21-21-720-as telefonszámon;

- a 1141 Budapest, Szugló utca 82. címre küldött levélben.

 

 

6 Adatok átadása

A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, és csak szigorú feltételekkel osztjuk meg a következőkkel:

·         A TelenetDoctor ™ vállalatcsoporton belül

·         Az Ön hozzájárulásával felhatalmazott harmadik feleknek is átadhatjuk, akik együttműködnek a TelenetDoctor ™ platformmal, és akik termékeket és/vagy szolgáltatásokat nyújthatnak a TelenetDoctor ™ Alkalmazás és a TelenetDoctor™ program részére;

·         A TelenetDoctor ™ engedélyezett ügynökei, engedélyesei, szolgáltatói és/vagy alvállalkozói;

·         Illetékes hatóságok, kormányzatok, szabályozó vagy adóhatóságoknak, amennyiben meg kell felelnünk olyan jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek, amelyek az ETS Hungary társaságra/társaságokra vonatkoznak az alkalmazandó helyi törvények szerint;

·         Minden olyan személy, aki részére az ETS Hungary bármilyen jogát és/vagy kötelességét átruházza.

Személyes adatok továbbítása

Amennyiben a személyes adatok továbbításra kerülnek az ETS Platform-csoporton belüli más vállalatok és/vagy az Ön országán kívül található (beleértve az Európai Gazdasági Térségen kívül található) felhatalmazott harmadik felek részére, szervezeti, szerződéses és jogi intézkedéseket teszünk annak biztosítására, hogy a személyes adatai kizárólagosan a fenti célokra kerüljenek feldolgozásra, és hogy a személyes adatok védelme érdekében megfelelő szintű védelem legyen biztosítva. Ezek az intézkedések magukban foglalják az ETS Platform vállalatcsoporton belüli továbbítás esetén a ETS Platform Kötelező Szervezeti Szabályozását, illetve az Európai Bizottság által jóváhagyott továbbítási mechanizmusokat olyan harmadik országokba, amelyekben nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet, továbbá a helyi jogszabályok által előírt intézkedéseket is.  Az adatokat minden esetben HIPPA kompatibilis szerveren tároljuk.

A jelen Adatvédelmi irányelvekben foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem fogunk nyilvánosságra hozni semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés szükséges a jogaik, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a felhasználóink/ügyfeleink, illetve más személyek érdekeinek megóvása érdekében. Az ETS Hungary csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.

 


7 Az adatkezelés időtartama


A ETS Hungary által a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, vagy névtelenül jelennek meg (így már nem lehet Önt azonosítani)

 

(1) indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb 25 napon belül), miután kérelmezte, hogy már nem szeretne részt venni a TelenetDoctor ™ programban; VAGY

(2) 3 éven belül az összes feliratkozott szolgáltatásra vonatkozóan az Önnel folytatott utolsó interakciót követően.

A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban  a személyes adatait a tranzakciótól számított 5 évig tároljuk. 

Az adatokat minden esetben a) tovább is tároljuk, ha erre jogi vagy szabályozási okok miatt szükség van (ebben az esetben akkor töröljük az adatokat, ha már nincs szükség rájuk a jogi és szabályozási követelmények miatt), vagy b) rövidebb ideig tároljuk, ha az adott személy nem járul hozzá a személyes adatainak tárolásához, és nem áll fenn semmilyen további jogszerű ok az adatok tárolására.


8 Cookie-k használata


Az ETS Platform sütiket és hasonló technológiákat használ, amelyek összegyűjtik és tárolják az információkat, amikor meglátogatja a
www.telenetdoctor.com  Weboldaltl. Ez lehetővé teszi az ETS Platform számára, hogy azonosítsa az internetes böngészőjét, és adatokat gyűjtsön a weboldalunk használatáról, az Ön által meglátogatott oldalakról, a látogatásainak időtartamáról, és hogy mindezt azonosítani tudja, amikor visszatér a weboldalunkra annak érdekében, hogy javítsuk az élményét, amikor meglátogatja a weboldalunkat. Ön felügyelheti és beállíthatja a sütik kezelését a böngészője beállításaiban.


9 Ha közösségi médiákon keresztül kommunikál velünk


Weboldalunk ill. tartalmának megosztása közösségi médián keresztül


Amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunkat vagy a rajta közölt tartalmat olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter, személyes adatai (mint például az Ön neve, és az a tény, hogy érdeklődik a TelenetDoctor ™ iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter oldalain. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak (beleértve az adatvédelmi szabályzatot is). Az ETS Platform nem felel az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak feldolgozásáért vagy adatvédelmi szabályzatáért, és az ETS Hungary Adatvédelmi Szabályzata ezért ezekre nem vonatkozik.


10 Különleges megjegyzés 18 évet be nem töltöttek számára


18 év alatti személyek a TelenetDoctor ™ programban nem vehetnek részt.


11 Személyes adatok biztonsága


Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében az ETS Hungary a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Olyan technológiákat és irányelveket vezettünk be, amelyek célja az adatainak védelme a jogosulatlan hozzáféréstől és a nem megfelelő használattól. Egyes szolgáltatásaink esetében titkosítást is használhatunk, és a TelenetDoctor™ szolgáltatáshoz való hozzáféréshez hitelesítési és ellenőrzési folyamatokat is alkalmazunk, emellett rendszeresen teszteljük, felmérjük és értékeljük a biztonsági intézkedéseink hatékonyságát.

 

12 Az Ön adatai


Célunk, hogy az Önre vonatkozó minden adat a lehető legpontosabb maradjon. Ön hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését (törlést csak akkor, ha már nincs szükség az adatokra jogos üzleti célokból, például kiskereskedelmi tranzakció céljából), és kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását. Kérjük, látogasson el a TelenetDoctor™ fiókjába, hogy elvégezhesse az ilyen változtatásokat, vagy lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:info@telenetdoctor.com címre küldött e-mail üzenetben;

- a www.telenetdoctor.com  Weboldalon keresztül;

- a (+36 30) 21-21-720-as telefonszámon;

- a 1141 Budapest, Szugló utca 82. címre küldött levélben.

 Adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van arra, hogy megkapja az Önt érintő személyes adatokat, amelyeket átadott az ETS Platform részére strukturált, digitális formában, és továbbítsa ezeket az adatokat egy másik félnek, ha ez technikailag megvalósítható. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken. 

Panasz benyújtására vonatkozó jog

 

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségeken. 

 

Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

http://www.naih.hu 
ugyfelszolgalat@naih.hu